DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Start
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA e-Learning: Bezpieczeństwo Informatyczne


EnglishJapaneseOferta programu szkoleniowego Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego IT EITCA e-Learning na kierunku Bezpieczeństwo Informatyczne obejmuje dwusemestralny program 12 kursów: 180 godzin wykładów, ćwiczeń i laboratoriów IT, realizowanych niestacjonarnie w ramach zdalnego procesu dydaktycznego na platformie e-Learning.

Program szkoleniowy Studium EITCA jest implementacją wytycznych programu certyfikacyjnego Europejskiej Akademii Certyfikacji IT (European IT Certification Academy) opracowanego przez Europejski Instytut Certyfikacji IT EITCI z siedzibą w Brukseli i umożliwia uzyskanie Certyfikatu Informatycznego EITCA-S Bezpieczeństwo Informatyczne (EITCA-S IT Security Certificate).

 • Program szkoleniowy Studium EITCA prowadzony jest w wymiarze ogólnokrajowym przez centrum szkoleniowe CompLearn firmy CompSecur sp. z o.o., przy współpracy w merytorycznym zakresie programu z kadrą naukową Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji przy Politechnice Wrocławskiej (w tym z zespołem Laboratorium Kryptografii Kwantowej IF PWr.). Firma CompSecur sp. z o.o. jest partnerem biznesowym firm Microsoft, IBM, Cisco, Symantec, Juniper Networks, Internet Security Systems, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat, MySQL, dzięki czemu kadry dydaktyczne centrum szkoleniowego CompLearn posiadają dostęp do szczegółów specyfikacji najnowocześniejszych technologii informatycznych.

 • Centrum szkoleniowe CompLearn firmy CompSecur sp. z o.o. posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleń prowadzonych w trybie zdalnego nauczania e-Learning (m.in. centrum realizowało we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu studia podyplomowe e-Learning "Bezpieczeństwo Informatyczne" oraz szereg projektów szkoleniowych e-Learning dofinansowanych ze środków EFS, w tym projekty dla Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich oraz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

     Demonstracja e-Learning
        Logowanie do systemu e-Learning

Uczestnik programu szkoleniowego EITCA otrzymuje dostęp do nowoczesnej platformy e-Learning, w ramach której realizowany jest zdalny proces dydaktyczny, oparty o elektroniczne materiały (wykłady, ćwiczenia i laboratoria oprogramowania), konsultacje kadry dydaktycznej oraz testy sprawdzające wiedzę w ramach procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej EITCA.

Tryb nauczania, program oraz wymagania wstępne Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA e-Learning:

 • Program szkoleniowy Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA e-Learning prowadzony jest w pełni w trybie niestacjonarnym, w internetowym systemie zdalnego nauczania (w formie internetowych kursów on-line na platformie e-Learning).
 • Procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna programu szkoleniowego Studium EITCA jest także realizowana w trybie zdalnym w ramach specjalnie opracowanego systemu testów na platformie e-Learning.
 • Programowa zawartość każdego z 2 kierunków Studium EITCA to 2 semestry obejmujące 180 godzin, w ramach 12 informatycznych kursów (po 6 kursów na jeden semestr, każdy kurs obejmujący programowo 15 godzin, tj. 10 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń lub laboratoriów oprogramowania), związanych odpowiednio z bezpieczeństwem systemów informatycznych i internetowych (kierunek Bezpieczeństwo Informatyczne) oraz z zastosowaniami informatyki i Internetu w biznesie (kierunek Informatyka Biznesowa).
 • Szczegółowe programy Studium EITCA dla obu kierunków kształcenia: Bezpieczeństwo Informatyczne oraz Informatyka Biznesowa.
 • Programowa zawartość Studium EITCA została opracowana przez Instytut EITCI w sposób pozwalający na skuteczną naukę osobom nie posiadającym zaawansowanej wiedzy informatycznej, jednocześnie obejmując zagadnienia na tyle specjalistyczne, że także doświadczeni informatycy wyniosą z niego nową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie najnowszych technologii informatycznych.
 • Program EITCA może być traktowany jako droga do nabycia i potwierdzenia kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy lub element kształcenia ustawicznego w zakresie informatyki stosowanej (ciągłego procesu doskonalenia kadr zawodowych).
 • Nie ma wymagań wstępnych co do formalnych kwalifikacji w ramach rekrutacji uczestników do programu szkoleniowego Studium EITCA. Uczestnikami programu Studium EITCA mogą być zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby pełnoletnie.
 • Dwusemestralny program Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA e-Learning na każdym z kierunków może być ukończony w krótszym lub w dłuższym okresie w zależności od indywidualnych czasowych uwarunkowań uczestnika, dzięki asynchronicznym technologiom e-Learning, pozwalającym na elastyczność w organizacji czasu nauki.

Dokumenty formalne, które otrzymuje uczestnik po regulaminowym ukończeniu Europejskiego

Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA e-Learning na kierunku Bezpieczeństwo Informatyczne:

 • Certyfikat Informatyczny EITCA-S Bezpieczeństwo Informatyczne (EITCA-S IT Security Certificate), wydawany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT EITCI z siedzibą w Brukseli - oryginał w języku angielskim i odpis w języku polskim (istnieje także możliwość uzyskania odpisów w innych urzędowych językach Unii Europejskiej).
 • Dyplom ukończenia programu szkoleniowego Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA na kierunku Bezpieczeństwo Informatyczne, wydawany przez realizatora - oryginał w języku polskim i odpis w języku angielskim.

Certyfikat Informatyczny EITCA, uzyskiwany po ukończeniu dwusemestralnego programu studium informatycznego o praktycznej specjalizacji w jednej z dwóch istotnych rynkowo dziedzin informatyki stosowanej, tj. bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci (Certyfikat EITCA-S) lub zastosowań informatyki w biznesie i zarządzaniu (Certyfikat EITCA-B), sygnowany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT EITCI, może stanowić istotny element formalnego poświadczenia kwalifikacji zawodowych. Jednym z aspektów programu szkoleniowego EITCA jest umieszczenie absolwentów studium jako certyfikowanych specjalistów na prowadzonej przez firmę CompSecur sp. z o.o. Europejskiej Zawodowej Platformie Informatyków ITPD (IT Professionals Database), udostępnianej europejskim firmom specjalizującym się w rekrutacji kadr.

Certyfikaty informatyczne EITCA są formalnym dowodem praktycznych i nowoczesnych kwalifikacji informatycznych, cenionym przez pracodawców i przydatnym w rozwoju zawodowym w niemal każdym sektorze rynkowym nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę.

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Start
Informacje i program
e-Learning
FAQ
Opłaty
Certyfikat EITCA
Kontakt
Kierunki Studium EITCA Zmniejsz
  
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg

    
Realizator Zmniejsz

CompSecur IT Solutions
Centrum Szkoleniowe IT CompLearn
Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej

Krajowa sieć naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji

  
Realizator jest partnerem Zmniejsz

Partner Microsoft
Partner IBM
Partner Sun Microsystems
Partner Cisco
Partner Juniper
Partner Hewlett Packard
Partner Symantec
Partner Novell
Partner Internet Security Systems
Partner MySQL
Partner RedHat Enterprise Linux

  
Start | Informacje i program | e-Learning | FAQ | Opłaty | Certyfikat EITCA | Kontakt
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.